Strandby-Risgårde vandværk a.m.b.a

Vandværkets bestyrelse

Vandværkets bestyrelse er :

  • Formand :                     Kenneth Kirch
  • Næst formand :             Søren Madsen
  • Kasserer/Web master :   Ole Olsen
  • Menige medlemmer :     Bjarne Jensen & Henrik Olsen